Önállóan használom az informatikai eszközömet

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

Nyilvántartásbavételi száma: E-001638/2017/D007

A képzési program célja:

A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára. Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.

Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.

Az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják.

Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.

Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.

A képzési program célcsoportja:

16 év feletti, infokommunikációs eszközének alapvető funkcióit használni képes, az önálló használat felé további lépéseket megtenni kívánó személyek

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevő képes a képzés során használt eszközei (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.

Képes egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.

Képes az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.

Az interneten gyűjtött információk feldolgozása, azokat a résztvevő képes konkrét problémák megoldására felhasználni.

Elektronikus levelezés során csatolmányok használata. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) a résztvevő képes azokat egyszerű módon elhárítani.

Képes közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

A képzés során használt eszközeiket hanghívásra és szöveges üzenetküldésre tudja használni.

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:              

16 – 65. év közötti életkor, magyarországi lakóhely (kivéve Budapest és Pest megye), a jelentkező nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel NAPPALI tanulói vagy hallgatói jogviszonyban  és a képzési program megvalósításával egyidejűleg nem vesz részt más hazai és/vagy európai uniós forrásból támogatott informatikai képzésben. A képzésre az Iker 1. -Első lépések a digitális világba –  képzés teljesítése után lehet jelentkezni.